Ορκωμοσία Οικονομικού & Ψυχολογίας 2-4-2015 - studiocamera