Ορκομωσία Πολιτικών Επιστημών 28-7-2016 - studiocamera