Ορκωμοσία Τμήματος Ψυχολογίας 19-11-2014 - studiocamera