Ορκωμοσία Φιλοσοφικής 2-4-2014 (1 από 2) - studiocamera