Ορκωμοσία Προσχολικής & Δημοτικής Εκπαίδευσης 8-4-2014 - studiocamera