Χειροτονία Μητροπολίτη Μακαρίου Χριστουπόλεως 18-5-2015 - studiocamera