Έκθεση Αρχείου Γεώργιου Δολιανίτη - Μετρό Συντάγματος 16-10-2016 - studiocamera