Ορκωμοσίες Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο.

Ορκωμοσίες Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο.