Ορκομωσία Δημοτικής Εκπαίδευσης 29-7-2016 - studiocamera