Ορκομωσία Φιλοσοφικής Σχολής 18-7-2018 - studiocamera