Ορκομωσία Οικονομικών Επιστημών 28-7-2016 - studiocamera