Ορκομωσία Πολιτικών Επιστημών 25-7-2018 - studiocamera