Ορκωμοσία Προσχολικής Εκπαίδευσης 28-7-2015 - studiocamera